Budaya mangrupa ciri hiji bangsa. dimana nanjeur budayana nanjeur bangsana oge bakal najeur. nu janten masalah di urang budaya sok pabaliut jeung tradisi. nya hal ieu nu ngalantarankeun urang sunda hese rek maju sabab taya pamuntangan budayana saru jeung tradisi. tradisi ukur kabiasaan nu teu mustahil bakal loba salah jeung hal nu teu munasabah. sedeng budaya hiji daya pikiran pikeun kawaluyaan bangsa jeung nagara moal aya nu kaliru dina larapna seug ngarti kana budayana.

Iklan